IJzerland staat voor Efficiƫntie, Service en Kwaliteit waarbij we Veiligheid en zorg voor het Milieu hoog in het vaandel dragen

Home > Diensten > Brandstoftanks
Tankreiniging - Afbraak/verwijderen - Opvullen van tanks - Nuttige info - Video


Tankreiniging

Het reinigen van brandstoftanks (stookolie "mazout" of benzine) is niet zonder risico’s, daarom voeren we alle tankreinigingen uit met de meeste aandacht voor veiligheid en milieu.

  • Onze werkmethode laat toe een gemiddelde particuliere stookolietank te reinigen met minder dan 100 liter water.
  • Om de onvermijdelijke overlast tot een strikt minimum te beperken, zijn wij uitgerust met een moderne, geluidsarme “zuig-, pers unit”, speciaal gebouwd voor het reinigen van particuliere stookolietanks.
  • Voor het reinigen van benzinetanks, zware stookolie tanks en grotere industriële tanks en silo's maken wij gebruik van een conventionele zuigwagen.
  • Alle reinigingsrestanten worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
  • Klanten ontvangen steeds een reinigings- en verwerkingsattest.


Reinigen van stookolie-, diesel- en olietanks

Bovengrondse stookolietanks

Voor het reinigen van een bovenrondse stookolietank  dient het mangatdeksel op de tank verwijderd te worden. Indien er géén mangatdeksel aanwezig is wordt er een opening geknipt in de tankwand. De tankinhoud wordt met behulp van onze “zuig-pers (vacuüm) unit” opgezogen.

Voor het reinigingswerk kan beginnen...

Alvorens in de tank af te dalen wordt er nagegaan of er zich géén explosieve gassen in de tank bevinden en het zuurstofgehalte binnen de toelaatbare grenzen ligt. Indien nodig wordt er geforceerd verlucht. Alle restanten worden opgezogen waarna de tank d.m.v. water onder hoge druk en detergent wordt gereinigd.

Werkwijze reiniging, attest & facturatie tankreiniging

Onze werkwijze laat toe een tank van 5m³ te reinigen met minder dan 100l water. Reinigingsrestanten worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Na het droog maken van de tank wordt er gecontroleerd of er lekken zijn. Een reinigingsattest wordt u samen met de factuur bezorgd.

Ondergrondse stookolietanks

Het reinigen van bovengrondse stookolietanks verloopt nagenoeg gelijkaardig. Toch zijn er een paar typische verschillen. Er hoeft bv géén mangatdeksel aanwezig te zijn, want als de tank moet verwijderd worden maken we sowieso een opening in de tankwand. Het leegzuigen en reinigen van de tank gebeurt op bijna gelijkaardige wijze.

Reinigen van zware stookolietanks

Wanneer we een zware stookolietank gaan reinigen, al dan niet met de bedoeling dat we ze nadien afbreken, wordt eerst gecontroleerd hoeveel product er nog in de tank zit. Het mangatdeksel in de wand wordt geopend of indien de zware stookolie te hoog staat wordt er een opening gemaakt boven het vloeistofniveau.

De zware stookolie dient eerst opgewarmd te worden om ze te kunnen verpompen. Dit gebeurd d.m.v. de nodige verwarmingselementen, eventueel samen met uw eigen verwarmingsinstallatie. Alvorens in de tank te gaan wordt het zuurstofgehalte gecontroleerd en indien nodig wordt er geforceerd verlucht.

De tank wordt grondig gereinigd waarna de reinigingsrestanten met een conventionele zuigwagen worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Na het droog maken van de tank wordt er gecontroleerd of er lekken zijn. Een reinigingsattest wordt u samen met de factuur bezorgd.

Reinigen van benzinetanks

Vanwege het explosiegevaar en de toxische dampen, vraagt het reinigen van benzinetanks veel meer aandacht i.v.m. veiligheid, zowel voor de personen die de reiniging uitvoeren, de omgeving en het gebruikte gereedschap en materieel. De daartoe speciaal opgeleide operator daalt af in de tank, uitgerust met een volgelaatmasker voorzien van ademlucht

Er wordt tevens gebruik gemaakt van een speciaal uitgeruste zuigwagen voor het reinigen van benzinetanks. De gebruikte gereedschappen zijn vonkvrij. Om een ondergrondse benzinetank te kunnen reinigen dient het mangatdeksel op de tank verwijderd te worden. De tankinhoud wordt met behulp van de zuigwagen opgezogen.

Alle restanten worden bij elkaar geveegd en opgezogen waarna de tank d.m.v. water onder hoge druk en detergent gereinigd wordt. Reinigingsrestanten worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Na het droog maken van de tank wordt er gecontroleerd of er lekken zijn.

Een reinigingsattest wordt u samen met de factuur bezorgd.

Info, prijs & offerte tankreiniging

Ook een (benzine- / mazout-) tank laten reinigen? Informeer gerust of vraag een prijsindicatie en/of offerte tankreiniging op maat!

IJzerland Wommelgem - Antwerpen
info, prijs & offerte tankreiniging


 
Home > Diensten > Brandstoftanks > 
Tankreiniging Afbraak/verwijderen - Opvullen van tanks - Nuttige info - Video