Tanksanering: laat je stookolietank opvullen

In een aantal gevallen is het onmogelijk om een ondergrondse brandstoftank te laten verwijderen. Een tank kunnen we gelukkig ook neutraliseren zonder ze te verwijderen, dit door ze op te vullen met een inert materiaal. Een brandstoftank kunnen we vullen met diverse materialen, afhankelijk van het type tank en de ligging. Laat je brandstoftank correct vullen door IJzerland.

Brandstoftank vullen met P.U. schuim

Om een ondergrondse brandstoftank te neutraliseren is P.U. schuim het meest gebruikte en goedkoopste product. Het is erg licht en makkelijk aan te brengen. Polyurethaan is een 2-componentenproduct dat bij de juiste mengverhouding tientallen malen in volume toeneemt. 

Na enkele minuten is dit product uitgereageerd en volkomen inert. Het heeft voldoende druksterkte om bij eventueel doorroesten van de tank de gronddruk te weerstaan. Indien je de tank later toch wil verwijderen, kan dit zonder probleem omdat het gewicht van het P.U. schuim in de tank te verwaarlozen is. 

Met een volume van minder dan 2m³ aan grondstoffen, komen we toe om een ganse dag tanks op te schuimen. Dit laat ons toe om ons werk met een kleine vrachtwagen uit te voeren zodat we minder overlast veroorzaken als we bij je voor de deur staan.

Brandstoftank vullen met keien

Wanneer na het reinigen van een ondergrondse brandstoftank de mogelijkheid bestaat dat de tank naar boven komt door het grondwater, raden we je aan deze te neutraliseren met keien. Nochtans is de mogelijkheid dat een lege brandstoftank door de opwaartse druk van het grondwater naar boven komt statistisch gezien zéér klein. Wij voeren deze werken uit met behulp van een speciaal ontwikkeld systeem waarbij we de keien vanuit een zuigperswagen in de tank blazen. Gewicht van de keien: 1,5 ton/m³.

Brandstoftank vullen met zand

Als alternatief voor het opvullen met keien, kunnen we een brandstoftank ook neutraliseren met gewassen zand van een redelijk grove korrelgrootte. We doen dit met behulp van een speciaal ontwikkeld systeem waarbij we het zand vanuit een zuigperswagen in de tank blazen. In het door ons gebruikte systeem is het gebruik van zand in vele gevallen duurder dan het gebruik van keien omdat het juiste zand niet in alle streken even vlot verkrijgbaar is.

Brandstoftanks vullen met schuimbeton

Het neutraliseren met schuimbeton heeft - net als bij het neutraliseren van ondergrondse brandstoftanks met behulp van keien of zand - als doel de tank meer gewicht te geven, zodat het risico op het naar boven komen door de opwaartse druk van het grondwater tot nul herleid wordt. Wanneer deze techniek is voorgeschreven in het lastenboek voeren wij deze uit, maar we raden dit weinig aan gezien de hoge kostprijs. Deze techniek is eerder geschikt voor grotere tanks.