Tanksanering: laat je stookolietank correct verwijderen

Wanneer een brandstoftank verouderd is en dus geen geldig keuringsbewijs meer heeft, ben je volgens de Vlaamse milieuwetgeving verplicht deze te laten saneren. Dit betekent ze laten reinigen en neutraliseren zodat ze geen risico vormt voor milieuvervuiling. Om een brandstoftank reglementair buiten werking te stellen kan je deze volledig laten verwijderen door IJzerland.

Hoe verwijderen we een ondergrondse brandstoftank?

 1. We reinigen de tank
 2. Voor we aan de graafwerken beginnen, moeten we zeker zijn dat er géén kabels, gasleidingen, waterleidingen of rioleringsbuizen over of naast de tank lopen, zodat de graafkraan deze niet kan beschadigen. Als opdrachtgever kan je ons daar het best over informeren aan de hand van duidelijke liggingsplannen.
 3. We graven de teelaarde op de tank af en zetten deze opzij. Hierna verwijderen we de grond op en naast de tank, zodat we de tank uit de grond kunnen lichten en op de vrachtwagen laden. Hierna vullen we de put opnieuw met de aanwezige grond en zand, spreiden we de teelaarde opnieuw.
 4. We adviseren je bij het zoeken naar een geschikte aannemer voor de her aanleg van de opgebroken oprit, tuinpad of tuin.
 5. We voeren de tank af naar een erkend verwerker. 
 6. IJzerland is erkend als aannemer, ophaler en vervoerder van schroot en het afbreken en/of verwijderen van ondergrondse brandstoftanks. Wij bezorgen je na de werkzaamheden een attest met de vermelding dat de tank vernietigd is.

Hoe verwijderen we een bovengrondse brandstoftank?

 1. Afhankelijk van de grootte en de ligging van de tank kan dit gebeuren met de nodige handgereedschappen zoals plaatknabbelaar, zaagmachine, handmatige schrootschaar of snijbrander. Indien er voldoende ruimte is kan dit zelfs met een mobiele schrootschaar gemonteerd op een rups- of bandenkraan.
 2. Wij beschikken over een telescopische hoogwerker waardoor we tot op meer dan 20 meter hoog - met behulp van de snijbrander - op een veilige manier kunnen werken.
 3. De afgebroken tank wordt via onze eigen containerdienst afgevoerd naar ons depot te Wommelgem of, afhankelijk van de locatie van de werf, naar een ander erkend verwerker.
 4. We bezorgen een vernietigingsattest meteen na de betaling van uw factuur.

Hoe verwijderen we een keldertank?

 1. In de kelder gelegen stookolietanks tot 5m³ versnijden we op een vonkvrije manier.
 2. Indien de wanddikte bij tanks tussen 5m³ en 10m³ het toelaat versnijden we deze op dezelfde wijze. Deze werkwijze is bovendien stof- en reukvrij.
 3. Tanks groter dan 10m³ versnijden we meestal met behulp van een snijbrander. We zorgen dan uiteraard voor de nodige rookafzuiging. 

De versneden tank wordt in handelbare stukken uit uw kelder verwijderd. Veilig en proper werken dragen wij hierbij hoog in het vaandel. We voeren de tank af naar ons depot te Wommelgem en bezorgen een vernietigingsattest meteen na de betaling van uw factuur.