Professionele tankreiniging

IJzerland is je professionele partner voor het reinigen van mazouttanks, stookolietanks, benzinetanks, zware stookolietanks, grotere industriële tanks en silo’s. Het reinigen van brandstoftanks is een activiteit die door vakmensen moet gebeuren. Ons personeel is opgeleid om de strengste veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Onze processen zijn gestructureerd zodat de reiniging van je brandstoftank op een veilige manier verloopt voor zowel mens als milieu.

Reinigen van bovengrondse stookolietanks

Voor het reinigen van een bovengrondse stookolietank moeten we het mangatdeksel op de tank verwijderen. Indien er géén mangatdeksel aanwezig is, knippen we een opening in de tankwand. Met behulp van onze “zuig-pers (vacuüm) unit” zuigen we de tankinhoud op. 

Voor we in de tank afdalen om deze te reinigen, gaan we na of er zich geen explosieve gassen in de tank bevinden en of het zuurstofgehalte binnen de toelaatbare grenzen ligt. Indien nodig voorzien we een geforceerde verluchting. We zuigen alle restanten op waarna we de tank d.m.v. water onder hoge druk en detergent reinigen. 

Onze werkwijze laat toe een tank van 5m³ te reinigen met een beperkte hoeveelheid water. Reinigingsrestanten voeren we af naar een erkend verwerker. Na het droogmaken van de tank controleren we of er geen lekken zijn. 

We bezorgen je een reinigingsattest meteen na de betaling van uw factuur.

Reinigen van ondergrondse stookolietanks

Voor het reinigen van ondergrondse stookolietanks hoeft er géén mangatdeksel aanwezig te zijn, want als we de tank verwijderen maken we sowieso een opening in de tankwand. Het leegzuigen en reinigen van de tank gebeurt verder op bijna gelijkaardige wijze als bij bovengrondse tanks.

Reinigen van zware stookolietanks

Wanneer we een zware stookolietank reinigen, al dan niet met de bedoeling dat we ze nadien afbreken, controleren we eerst hoeveel product er nog in de tank zit. We openen het mangatdeksel in de wand of we maken - indien de zware stookolie te hoog staat - een opening boven het vloeistofniveau. 

Zware stookolie moet opgewarmd worden om ze te kunnen verpompen. Dit gebeurt d.m.v. stoom, eventueel samen met je eigen verwarmingsinstallatie. Alvorens in de tank te gaan controleren we het zuurstofgehalte en indien nodig zorgen we voor een geforceerde verluchting. 

We reinigen de tank grondig, waarna we de reinigingsrestanten met een conventionele zuigwagen afvoeren naar een erkend verwerker. Na het droogmaken van de tank controleren we of er lekken zijn. 

We bezorgen een reinigingsattest meteen na de betaling van uw factuur.

Reinigen van benzinetanks

Vanwege het explosiegevaar en de toxische dampen, vraagt het reinigen van benzinetanks veel meer aandacht wat betreft veiligheid. Dit zowel voor de personen die de reiniging uitvoeren, de omgeving en het gebruikte gereedschap en materieel. Onze speciaal opgeleide operator daalt af in de tank, uitgerust met een volgelaatsmasker. 

We maken hierbij ook gebruik van een speciaal uitgeruste zuigwagen voor het reinigen van benzinetanks. De gebruikte gereedschappen zijn vonkvrij. Om een ondergrondse benzinetank te kunnen reinigen moeten we het mangatdeksel op de tank verwijderen. De tankinhoud zuigen we op met behulp van de vacuümwagen. 

We vegen alle restanten bij elkaar een zuigen deze op, waarna we de tank d.m.v. water onder hoge druk en detergent reinigen. We voeren reinigingsrestanten af naar een erkend verwerker. Na het droogmaken van de tank controleren we of er lekken zijn. 

We bezorgen een reinigingsattest meteen na de betaling van uw factuur.

Tankreiniging met aandacht voor veiligheid en milieu

Het reinigen van brandstoftanks (stookolie / mazout of benzine) is niet zonder risico’s, daarom voeren we alle tankreinigingen uit met uitgebreide aandacht voor veiligheid en milieu.

  • Onze werkmethode laat toe een gemiddelde particuliere stookolietank te reinigen met minder dan 100 liter water. 
  • Om de onvermijdelijke overlast tot een strikt minimum te beperken, zijn wij uitgerust met een moderne, geluidsarme “zuig-pers unit”, speciaal gebouwd voor het reinigen van particuliere stookolietanks. 
  • Voor het reinigen van benzinetanks, zware stookolietanks en grotere industriële tanks en silo’s maken wij gebruik van een conventionele vacuümwagen. 
  • We voeren alle reinigingsrestanten af naar een erkend verwerker. Klanten ontvangen steeds een reinigings- en verwerkingsattest conform de huidige wetgeving.