IJzerland staat voor Efficiƫntie, Service en Kwaliteit waarbij we Veiligheid en zorg voor het Milieu hoog in het vaandel dragen

Home > Diensten > Brandstoftanks > Tankreiniging Afbraak/verwijderen - Opvullen van tanks - Nuttige info

Nuttige info

Bodemsanering

Ook voor bodemsanering kan u bij ons terecht. Wij kunnen u in de meeste regio’s doorverwijzen naar verschillende studiebureau’s, deskundigen en aannemers, die uw problemen op een adequate, discrete en correcte wijze zullen bekijken en afhandelen. Voor meer informatie kan u ons steeds vrijblijvend contacteren

Mogelijke problemen met brandstoftanks

Ook wanneer u problemen met uw brandstoftank of tanktoebehoren heeft, staan wij met raad en daad voor u klaar. In elke regio kunnen wij beroep doen op vakkundige tank- en brandertechniekers. Welke problemen kunnen er zich zo al voordoen:

 • Water en/of slib in de tank.
 • Lekkende tank
 • Overvulling van een tank.
 • Bodemsanering ten gevolge van lekken of overvulling.
 • Enz.

Nieuwe tanks

Indien u een nieuwe tank (stookolietank, benzinetank) nodig heeft, kunnen wij u verwijzen naar een geschikte leverancier of fabrikant die u een voor uw specifieke situatie gepaste tank kan aanbieden.
Neem contact op met Ijzerland in Wommelgem

Opkuisen overloop

Het opkuisen van een overloop (overvulling), gebeurd best zo snel mogelijk na de feiten, om indringing van de brandstof in de bodem en de daaraan verbonden hoge saneringskosten te vermeiden. Het opkuisen van een overvulling kan op verscheidene manieren gebeuren:

 • Met behulp van de zuigwagen.
 • Met koolwaterstofabsorberende korrels, doeken en kussens.
 • Met een product dat de koolwaterstoffen uit de stenen ondergrond trekt en nadien de koolwaterstoffen op bacteriële wijze afbreekt.
 • Door afgraven van het bovenste laag grond of zand (enkele centimeters)

Tankcontrole

Zowel ondergrondse als bovengrondse tanks moeten verplicht onderworpen worden aan regelmatige controles. De periodiciteit van deze controles is vast gelegd in de wetgeving, meer bepaald in de Vlarem II milieuwetgeving.

Afhankelijk van het soort opslagtank, de capaciteit, het materiaal waaruit ze bestaat, de locatie op uw perceel, de geografische ligging, de datum van eerste indienststelling van de tank en nog enkele andere items, worden de intervallen van de opgelegde keuringen bepaald.

Er is een tankcontrole bij indienststelling en er zijn de periodieke tankcontroles. Up to date informatie hierover vindt u in de Vlarem II Milieuwetgeving Afhankelijk van het resultaat van de controle wordt de tank gemerkt met een rode, oranje of groene merkplaat of dop.

 • Groene dop : “ALLES OK, MAG VERDER IN DIENST BLIJVEN”
 • Oranje dop : De tank mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren. ( Enkel voor tanks ingedeeld in klassen III ) 
 • Rode dop : De tank mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik gesteld worden, ofwel moet u er alles aan doen om de tank terug in goede staat te brengen waarna ze opnieuw gekeurd dient te worden. Binnen de veertien dagen na het verkrijgen van een rode dop maakt u, of op uw verzoek de erkend technicus die de controle heeft uitgevoerd hiervan melding bij de overheid. ( Afdeling Water van Aminal )

U als exploitant van een opslaginstallatie draagt er steeds zorg voor dat de opslaginstallatie goed onderhouden wordt zodat er géén schade aan het milieu wordt toegebracht. Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen m.b.t. het beheer van afvalstoffen wordt de tank, die u definitief buiten dienst stelt, geledigd en verwijderd waarbij u alle mogelijke maatregelen neemt om milieu verontreiniging te voorkomen. Bij onmogelijkheid om de tank te verwijderen (bv. bouwkundige omstandigheden) mag de tank, rekening houdend met onderstaande opmerking, opgevuld worden met een inert materiaal zoals bv. zand, keien, schuim, schuimbeton of enig ander “INERT” materiaal.

Water en/of slib in de tank 

Water en/of slib in de tank. Indien u water en/of slib in uw brandstoftank hebt (meestal in een ondergrondse tank), kunnen we dit op een eenvoudige manier, via een 2” opening op het mangatdeksel, verwijderen.

Om de kans op lekken uit te sluiten gebeurd dit met behulp van onze zuigwagen. Het opgezogen mengsel van water, slib en brandstof wordt voor verwerking afgevoerd naar een erkend verwerker. U ontvangt samen met de factuur het verwerkingsattest.

IJzerland brandstoftanks Antwerpen

Een vraag, een twijfel m.b.t. brandstoftanks?
Contacteer IJzerland, ervaren specialist inzake brandstoftanks in Wommelgem (Antwerpen).