IJzerland staat voor Efficiƫntie, Service en Kwaliteit waarbij we Veiligheid en zorg voor het Milieu hoog in het vaandel dragen

Ijzerland Wommelgem (Antwerpen) > Brandstoftanks
Tankreiniging Afbraak/verwijderen - Opvullen van tanks - Nuttige info - Video


Afbraak / verwijderen van brandstoftanks

Een brandstoftank die niet meer in dienst is, m.a.w. een tank die géén geldige keuring meer heeft, moet volgens de Vlaamse milieuwetgeving gereinigd en verwijderd worden. Voor ondergrondse particuliere stookolietanks met een waterinhoud van minder dan 5000 liter, (Art. 6.5.5.5 van Vlarem II) heeft de wetgever een uitzondering voorzien.

IJzerland verwijderd uw brandstoftank en/of haalt ze weg!

De specialisten van IJzerland uit Wommelgem (Antwerpen) verzorgen het verwijderen van diverse soorten brandstoftanks, benzinetanks, tanks voor opslag van stookolie (mazout), ...

Contacteer IJzerland voor bijkomende informatie, een idee van de kostprijs en/of vraag een offerte op maat via het online offerteformulier m.b.t. brandstoftanks.

Wat als de tank niet verwijderd kan worden...?

Indien het onmogelijk is de brandstoftank te verwijderen mag ze na reiniging opgevuld worden met een inert materiaal. Deze onmogelijkheid tot verwijdering dient, sinds 1 maart 2009, wel geattesteerd te worden door een erkend deskundige.

Voor ondergrondse opslagtanks groter dan 5000 liter, al dan niet bij een particulier of bedrijf, bestaat die verplichting tot het attesteren van de onmogelijkheid tot verwijdering als sinds de invoering van de Vlarem II Milieu wetgeving in de jaren negentig.

Afbraak brandstof- en opslagtanks

Het Wommelgemse IJzerland breekt alle soorten van opslagtanks af én niet alleen in provincie Antwerpen!

  • Keldertanks in alle vormen en maten
  • Ondergrondse tanks, enkel- en dubbelwandig
  • Bovengrondse tanks, van particuliere stookolietanks tot grote industriële opslagtanks.

Specialisten en professioneel materiaal

Om deze werken op een veilige, milieuvriendelijke manier te kunnen uitvoeren, zonder al te veel overlast te veroorzaken, hebben onze "tankspecialisten" een specifieke opleiding genoten.

Daarnaast is IJzerland m.b.t. afbraak uitgerust met het meest efficiënte materieel zoals o.a. plaatknabbelaars, zaagmachines, handmatige schrootscharen, snijbranders, mobiele hydraulisch schrootschaar gemonteerd op rupskraan, graafkranen, vrachtwagens, containerdienst, enz. 

Vernietigingsattest

Een attest met de vermelding dat uw tank vernietigd is bij een erkend verwerker wordt u automatisch bezorgd.

Erkend aannemer afbraak / verwijdering / ophaal & vervoer

IJzerland is uiteraard ook in deze discipline erkend als aannemer en ophaler vervoerder van schroot. Afbreken en/of verwijderen van ondergrondse brandstoftanks.

Uitgraven & vernietigen

Nadat de tank gereinigd is kan ze uitgegraven en verwijderd worden. Doch alvorens hieraan te beginnen moeten we zeker zijn dat er géén kabels, gasleidingen, waterleidingen of rioleringsbuizen over of naast de tank lopen, zodat de graafkraan deze niet kan beschadigen.

U als opdrachtgever kan ons daar het best over informeren en ons de situatie duidelijk maken, eventueel met de nodige liggingplans. De teelaarde op de tank wordt afgegraven en opzij gezet. Dan wordt de grond op en naast de tank verwijderd zodat de tank uit de grond kan gelicht worden en op de vrachtwagen geladen. Nadat de vrij gekomen put opnieuw gevuld wordt met de aanwezige grond en goed te verdichte zand, wordt de teelaarde opnieuw gespreid. De tank wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.

Kosten & Service...

Om de kosten te drukken kan u, onder bepaalde voorwaarden, de tank ook zelf vrij graven. Wij komen ze dan, nadat we ze gereinigd hebben, ophalen en afvoeren naar een erkend verwerker. Een vernietigingsattest wordt u steeds samen met de factuur bezorgd.

Indien u dit wenst kunnen wij u adviseren bij het zoeken naar een geschikte aannemer voor de heraanleg van de opgebroken oprit, tuinpad of tuin.

Afbreken en/of verwijderen van bovengrondse brandstoftanks

Nadat de tank gereinigd is kan ze afgebroken en verwijderd worden. Afhankelijk van de grootte en de ligging van de tank kan dit gebeuren met de nodige handgereedschappen zoals plaatknabbelaar, zaagmachine, handmatige schrootschaar, snijbrander of indien er voldoende ruimte is zelfs met een mobiele schrootschaar gemonteerd op een rupskraan. Wij beschikken tevens over een telescopische hoogwerker waardoor we tot op meer dan 20m hoog, bij afbraak met behulp van de snijbrander, op een veilige manier kunnen werken.

De afgebroken tank wordt via onze eigen containerdienst afgevoerd naar ons depot te Wommelgem of, afhankelijk van de locatie van de werf, naar een ander erkend verwerker. Een vernietigingsattest wordt u samen met de factuur bezorgd.

Afbreken en/of verwijderen van keldertanks

Nadat de tank gereinigd is kan ze afgebroken en verwijderd worden.

In de kelder gelegen stookolietanks tot /- 5m³ worden op een vonkvrije manier versneden. Indien de wanddikte bij tanks tussen 5m³ en 10m³ het toelaat kunnen deze eveneens op dezelfde wijze versneden worden. Deze werkwijze is tevens stof- en reukvrij.

Grotere tanks worden meestal met behulp van een snijbrander versneden. Er wordt dan uiteraard voor de nodige rookafzuiging gezorgd. De versneden tank wordt in handelbare stukken uit uw kelder verwijderd.

Veilig en proper werken dragen wij hierbij hoog in het vaandel. De tank wordt afgevoerd naar ons depot te Wommelgem. Een vernietigingsattest wordt u steeds samen met de factuur bezorgd.

Info, prijs & offerte afbraak / verwijderen van brandstoftank

Contacteer IJzerland uit Wommelgem (Antwerpen) voor bijkomende info, een prijsindicatie m.b.t. het verwijderen en/of afbreken van brandstoftanks. Een offerte voor afbraak / verwijdering aanvragen kan hier.